Naast de nestkasten naar bestaande panden maak ik nestkasten en andere objecten voor vogels, insecten, vleermuizen en vlinders waarvan de vorm bepaald word door de functie. De objecten zijn bedoeld als nestruimte, voor voedsel en water voorziening of als aanbod van nestmateriaal. De objecten kunnen ook een gecombineerde functionaliteit hebben of  in samenhang met elkaar functioneren. Objecten die al deze elementen bevatten noem ik Vogelhotels.