De nestkasten worden gemaakt naar bestaande panden of andere objecten. Ze zijn geschikt voor kleine vogels zoals mezen en werken echt. Ze voldoen aan alle eisen die aan nestkasten gesteld worden. Na een aantal jaren buiten kunnen de nestkasten naar het atelier van Hans Eijkenboom gebracht worden voor een (gratis) opknapbeurt. Hang uw huis in uw tuin! Laat een nestkast maken naar uw eigen huis of dat van een ander.